Daftar SSO KPM (Single Sign On) online


#1

SSO KPM membenarkan log masuk sekali ke beberapa sistem yang berlainan. Fungsi ini telah memudahkan penggunaan sistem kpm kerana pengguna hanya perlu ingat dan gunakan satu ID dan Password. Guru-guru dapat menjimatkan masa apabila boleh membuka beberapa sistem yang berlainan dengan sekali login. Antara sistem kpm yang sokong fungsi SSO adalah berikut:

 • APDM
 • eSPBT
 • eOperasi
 • eGtukar
 • eGraduan
 • eProfil
 • ePrestasi
 • ePangkat
 • ePelepasan
 • Tatatertib
 • PTM
 • EMIS

Pelaksanaan SSO akan dilakukkan pada masa ke masa terhadap sistem sistem yang lain.

Daftar SSO KPM kali pertama

Langkah pendaftaran berikut boleh digunakan untuk mendaftar SSO melalui eOperasi, eMIS atau ADPM.

 1. Log masuk ke sistem menggunakan nombor ID, kata laluan dan kad pengenalan
  daftar sso

 2. Untuk pendaftaran kali pertama SSO, klik Senarai SSO .
  daftar sso 2

 3. Klik ‘Register SSO now’
  daftar sso 3

 4. Masukkan kata laluan dan email, kemudian klik Daftar.

Pertanyaan berkaitan SSO KPM boleh dihantar ke ssokpm@moe.gov.my.